среда, 15 апреля 2020 г.

10-11 клас алгебра " Тригонометричні вирази"      https://youtu.be/l51uZ5xrbU8

Математика

Безкоштовні авторські відеоуроки для 4-11 класів на youtube-каналі “Топ Школа”
4 клас. Математика https://www.youtube.com/watch…
5 клас. Математика https://www.youtube.com/watch…
6 клас. Математика https://www.youtube.com/watch…
7 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
7 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…
7 клас. Фізика https://www.youtube.com/watch…
8 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
8 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…
8 клас. Фізика https://www.youtube.com/watch…
8 клас. Хімія https://www.youtube.com/watch…
9 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
9 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…
10 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
10 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…
11 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
11 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…

ЗНО з математики: особливості тесту 2020 року

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2020 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань відкритої форми з короткою відповіддю (структуроване та неструктуроване), а також завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Загальна кількість завдань тесту з математики – 35, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.

Результат виконання завдань №1-30, 33 та 34 за вибором випускника може бути зараховуваний як державна підсумкова атестація з математики. Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання №1-30, №33 та №34, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 52 балам.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту - 62 бала.

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20) — завдання складається з основи та п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№21–24) — завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.
Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№25–27) — завдання складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А.
Структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;
Неструктуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№28–32) — завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.
Неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№33–35) — завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б навів усі етапи розв'язання й обгрунтував їх, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю № 33, 34 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали; завдання № 35 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів.
Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюються відповідно до затверджених критеріїв оцінювання.
Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

При підготовці до тестування зверніть увагу на програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, відповідно до якої розроблено зміст тесту. Завдання ЗНО з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників тестування:
  • будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
  • виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
  • виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
  • будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxні властивості;
  • розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;
  • знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;
  • знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);
  • розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;
  • аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.
Програма ЗНО з математики 2020 року

Увага! 11 клас


♦ Тест з математики матиме 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповіддю.
На виконання відведено 180 хвилин.

четверг, 9 апреля 2020 г.

Математика. Тема: "Геометричні методи в задачах з параметрами"

Математика. Тема: "Найпростіші алгебраїчні нерівності"

Математика. Тема: "Задачі із похідною"

Математика. Тема: "Найпростіші показникові нерівності"

Тема: "Навколо інтегралу"

Математика. Тема: "Геометричні задачі прикладного змісту". Читайте комен...

Математика. Тема: "Арифметична прогресія"

Математика. Тема: "Геометрична прогресія"

Математика. Тема: "Обґрунтування в стереометричних задачах"

Математика. Тема: "Розв’зування задач на тему «Функції» ч. 1"

Математика. Тема: "Розв’зування задач на тему «Функції» ч. 2"

ТРЕНУВАЛЬНе ЗНО З МАТЕМАТИКИ ОН-ЛАЙН
Тур 7
Форма проведення: дистанційно.
Дата проведення: 11 квітня 2020 р.
Час проведення: з 10-00 до 13-00.
Доступ до завдань: https://forms.gle/yHgPFu2RrSCzuKUP6
Доступ до завдань буде ВІДКРИТО 11.04.2020 о 10-00.
Доступ до завдань буде ЗАКРИТО 11.04.2020 о 13-00.
Щоб взяти участь у тренувальному ЗНО з математики он-лайн, необхідно:
- підготувати власний ПК або інший гаджет для роботи в мережі Інтернет із завданнями тренувального ЗНО, які наведено в Гугл Формі за посиланням: https://forms.gle/yHgPFu2RrSCzuKUP6;
- підготувати власний робочий простір у зручному місці;
- заготовити чернетку для проміжного розв’язування;
- заспокоїтись та сконцентруватись;
- о 10-00 відкрити Гугл Форму, заповнити анкету та розв’язати завдання;
- уважно оформити відповіді в Гугл Формі;
- до 13-00 натиснути «Надіслати» наприкінці заповненої Гугл Форми.
ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ можна побачити одразу після надсилання Форми.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

Розв'язування текствих задач за допомогою рівнянь. Математика, 6 клас

ЕКСПРЕС УРОКИ 10 хвилин теорії Метод інтервалів Побудова графіків з модулем

понедельник, 30 марта 2020 г.

 Покрокова інструкція приєднання до Google classroom. pdf    

https://docs.google.com/document/d/1UB8t1NXDM5-DPCD5-HoFRlvvEzC7zCj-jFjCWEm-WGo/edithttps://doc-04-7s-docs.googleusercontent.com/docs/securesc


 6 клас  математика  тема "РІВНЯННЯ " відео урок за силкою : https://www.youtube.com/watch?v=qFuovdncv94

Сайт для розумних батьків

Дорогі батьки, хочу поділитись адресою сайту "Розвиток дитини - сайт для розумних дітей". На його сторінках Ви знайдете багато цікавої, повчальної, навчальної інформації.

 http://childdevelop.com.ua/

четверг, 3 декабря 2015 г.

Для роботи з обдаровними дітьми


Юні науковці з математики та комп’ютерних наук

20 грудня на базі Піщанської гімназії відбувся І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких наук учнів - членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України.
У відділеннях математики та комп’ютерних наук переможцями стали відповідно учні 10 класу Піщанської гімназії Лавренко Олександр та Кусяка Ігор (науковий керівник - учитель математики Піщанської гімназії Коваль Л.О.).

Лавренко Олександр із захопленням розповідає про фрактали.
Кусяка Ігор демонструє способи розв’язування задач на побудову з допомогою спеціальної програми, створеної на мові програмування Delphi
Журі конкурсу з переможцями

Всеукраїнський конкурс "Вчитель-новатор"

Взято з http://www.microsoft.com/uk-ua/education/Schools/Teacher-innovations.aspx

понедельник, 30 ноября 2015 г.

Вітання учасникам конкурсу.

Шановні учасники конкурсу «Учитель року-2016»!
Вітаю Вас в стінах гімназії.
Бажаю всім, творчих  злетів, щастя, здоровя, миру та спокою в родинах

миру та благополуччя!

пятница, 27 ноября 2015 г.

Пробне ЗНО-2016

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – це добровільне тестування осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, що дає їм можливість ознайомитись із процедурою проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні в 2016 році триватиме з 5 до 30 січня 2016 року.

Особливості ЗНО-2016

Інформація щодо деяких особливостей

зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року


Текстові задачіМета навчальна: удосконалити та розширити вміння розв’язувати задачі на рух, формувати вміння розв'язувати задачі на рух різними  способами;

Урок з теми "Площа криволінійної трапеції". 11-й клас


Мета уроку: систематизувати знання, вміння та навички знаходження площі криволінійної трапеції і площ різних фігур.

воскресенье, 22 ноября 2015 г.

Прямокутний трикутникВластивості прямокутного трикутника
Відкритий урок геометрії в 7 А класі.

Прямокутний трикутник

Прямокутний трикутник. Завдання для усного рахунку

Сума кутів трикутника

Урок - практикум на тему „Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника”ПЕРЕДМОВА

Урок - практикум на тему „Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника” містить систему задач різної складності. Задачі поділено на дві групи: задачі першого рівня складності (задачі середнього рівня навчальних досягнень учнів) і задачі другого рівня складності ( задачі достатнього і високого рівня навчальних досягнень учнів).